Join the group to get more special offers

Chính sách tích điểm

 

► ĐIỀU KIỆN TÍCH ĐIỂM

 

• Khách hàng sẽ trở thành khách hàng thân thiết của LESU ngay sau khi thanh toán hoá đơn đầu tiên và sẽ được hưởng các ưu đãi riêng biệt.

• Khách hàng cung cấp cho LESU thông tin mua hàng (Tên, Số điện thoại, Ngày sinh) vào mỗi lần mua hàng, hệ thống tích điểm của LESU sẽ tự động cộng điểm.

 

 

► CÁCH THỨC TÍCH ĐIỂM

 

• Hoá đơn có giá trị 100.000đ sẽ tương ứng với 100.000 điểm trên hệ thống.
Tương tự, hoá đơn có giá trị 2.000.000đ sẽ tương ứng với 2.000.000 điểm trên hệ thống.

 

• Mỗi khách hàng chỉ áp dụng tích điểm vào 1 số điện thoại khi mua hàng, không cộng dồn điểm từ nhiều số điện thoại, không thay đổi số điện thoại đã tích điểm

Trường hợp khách hàng thay đổi số điện thoại sẽ không nhận được điểm đã tích luỹ ở số điện thoại trước đó.

 

• Điểm tích luỹ không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, chỉ dùng để áp dụng khi thanh toán hoá đơn mua hàng.

 

• Điểm tích luỹ sẽ được cộng gộp bao gồm cả hoá đơn mua hàng tại cửa hàng và hoá đơn mua hàng online.

  Ví dụ:
     Ngày 1, khách hàng mua hàng tại cửa hàng với hoá đơn 500.000đ.
     Ngày 2, khách hàng đặt hàng đơn online với hoá đơn có giá trị 700.000đ.
   
 Vậy, tổng điểm tích luỹ thời điểm đó của khách hàng sẽ là: 500.000 + 700.000 = 1.200.000 điểm.

 

• Trường hợp khách hàng muốn dùng ưu đãi VIP vào lần mua hàng trực tiếp tại cửa hàng, đơn hàng sẽ được áp dụng chính sách VIP dành cho khách hàng mua hàng tại cửa hàng.

 

• Trường hợp khách hàng muốn dùng ưu đãi VIP vào lần đặt hàng online, đơn hàng online đấy sẽ được áo dụng chính sách VIP dành cho khách hàng đặt hàng online.

 

 

 

► MUA HÀNG TRỰC TIẾP TẠI CỬA HÀNG

 

   ‼️Phương thức tích điểm:

1. Khi thanh toán, khách hàng vui lòng cung cấp thông tin mua hàng cho thu ngân, bao gồm: Tên, Số điện thoại, Ngày sinh.

2. Thu ngân sẽ trích xuất hoá đơn mua hàng, đồng thời hệ thống tích điểm sẽ tiếp nhận thông tin mua hàng và tích điểm cộng gộp nhiều đợt mua hàng của khách hàng.

3. Đến khi đủ điều kiện trở thành Khách hàng VIP của LESU, thu ngân sẽ chủ động báo với khách hàng vào lần thanh toán tiếp theo và áp dụng ưu đãi dành cho khách hàng VIP.

 

 

   ‼️Ưu đãi tích điểm dành cho khách hàng VIP:

— Tổng điểm tích luỹ từ 5.000.000 điểm - dưới 7.000.000 điểm.
        Giảm giá 5% giá trị hoá đơn cho tất cả các lần mua hàng tại cửa hàng.

— Tổng điểm tích luỹ từ 7.000.000 điểm - dưới 10.000.000 điểm.
        Giảm giá 10% giá trị hoá đơn cho tất cả các lần mua hàng tại cửa hàng.

— Tổng điểm tích luỹ từ 10.000.000 điểm trở lên.
        Giảm giá 15% giá trị hoá đơn cho tất cả các lần mua hàng tại cửa hàng.

 

     ♦Thời gian áp dụng: Vĩnh viễn.

     ♦Các ưu đãi trên không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác.

     ♦Trường hợp, mỗi thời điểm LESU có chương trình khuyến mãi, khách hàng VIP vẫn sẽ được hưởng ưu đãi đặc biệt:
           Được áp dụng khuyến mãi như chương trình đang diễn ra.
           Đồng thời, LESU giảm thêm 50.000đ cho hoá đơn mua hàng đó.
            Lưu ý:
               • Hoá đơn mua hàng sau khi đã áp dụng chương trình khuyến mãi phải có giá trị tối thiểu 100.000đ.
               • Ưu đãi này chỉ áp dụng 1 lần trong suốt khoảng thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi.


 

► ĐẶT ĐƠN HÀNG ONLINE

  

   ‼️Phương thức tích điểm:

1. Khi khách hàng chốt đơn trên Website, trên các trang Facebook/ Instagram / Shopee của LESU, nhân viên sẽ cập nhật thông tin mua hàng của khách hàng vào hệ thống, hệ thống sẽ tiếp nhận thông tin mua hàng và tích điểm cộng gộp nhiều đợt mua hàng của khách hàng.

2. Đến khi đủ điều kiện trở thành Khách hàng VIP của LESU, nhân viên sẽ chủ động liên hệ với khách hàng vào lần mua hàng tiếp theo và áp dụng ưu đãi dành cho khách hàng VIP.

 

   ‼️Ưu đãi tích điểm dành cho khách hàng VIP:

— Tổng điểm tích luỹ từ 7.000.000 điểm - dưới 10.000.000 điểm.
     • Miễn phí vận chuyển.
     • Giảm giá 5% cho tất cả các đơn hàng online.

— Tổng điểm tích luỹ từ 10.000.000 điểm trở lên.
     • Miễn phí vận chuyển.
     • Giảm giá 10% cho tất cả các đơn hàng online.

 

     ♦Thời gian áp dụng: Vĩnh viễn.

     ♦Các ưu đãi trên không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác.

     ♦Điểm tích luỹ chỉ được tính cộng gộp giá trị sản phẩm, không bao gồm phí vận chuyển.

 

 

► ƯU ĐÃI SINH NHẬT DÀNH CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG

 

   LESU tri ân mừng sinh nhật khách hàng thân thiết dựa trên thông tin ngày sinh mà khách hàng đã cung cấp khi mua hàng

     — Khách hàng vui lòng cung cấp chính xác ngày sinh giống với Giấy tờ tuỳ thân khi mua hàng để được hưởng ưu đãi:

Giảm giá 10% giá trị hoá đơn, tối đa 200.000đ.

 

     — Thời gian áp dụng: Trước hoặc sau ngày sinh nhật 3 ngày.

Ví dụ:
Ngày sinh nhật của khách hàng là 03/7.
Vậy, ưu đãi sinh nhật sẽ có giá trị khi khách hàng mua hàng tại cửa hàng của LESU vào các ngày từ 01/7 đến 6/7.

   

    — Áp dụng khi mua hàng tại cửa hàng, không áp dụng ưu đãi đối với đơn hàng online, chỉ áp dụng 1 lần cho 1 hoá đơn mua hàng.

 

   — Khách hàng vui lòng cung cấp Giấy tờ tuỳ thân bất kì có hình ảnh và ngày sinh của khách hàng để được áp dụng ưu đãi.

 

   — Ưu đãi sinh nhật không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác.

 

 

 

_____LESU XIN CẢM ƠN_____

 

Cart(0)