Join the group to get more special offers

Chính sách mua bán sỉ

 

 

► SỈ THƯỜNG

• Hoá đơn đầu tiên có giá trị trên 2.000.000đ sẽ được áp dụng Bảng giá sỉ.

• Khách hàng có thể lấy ngẫu nhiên mẫu, màu, size tuỳ ý.

• Từ hoá đơn thứ 2 trở đi, khách hàng mua hàng với hoá đơn có số lượng từ 3 sản phẩm trở lên để được áp dụng Bảng giá sỉ.

• Khách hàng vui lòng mua hàng ít nhất 1 tháng 1 lần.

• Trường hợp quá 1 tháng không có hoá đơn mua hàng nào, khách hàng sẽ phải mua hàng với hoá đơn như lần đầu, tức hoá đơn có giá trị trên 2.000.000đ.


   ‼️Phương thức mua hàng:

 Ghé trực tiếp cửa hàng:

   • Khách hàng vui lòng không thử đồ.
   • Khách hàng vui lòng kiểm tra sản phẩm, số lượng sản phẩm, hoá đơn thanh toán. Mọi vấn đề phát sinh sau khi khách hàng đã rời khỏi cửa hàng, LESU xin phép không giải quyết.

 Đặt hàng online:

   • Khách hàng chốt đơn hàng online với nhân viên, và thanh toán trực tuyến thông qua các kênh thanh toán của LESU. Sau khi nhận được thanh toán, LESU tiến hành soạn hàng theo đơn đặt hàng của khách hàng.
   • LESU không hỗ trợ giữ hàng.

 

   ◾️Lưu ý dành cho đơn hàng online:

Nếu sản phẩm có vấn đề từ phía nhà sản xuất / sai màu / sai mẫu / sai size, LESU có trách nhiệm đổi lại sản phẩm đúng cho khách hàng. LESU sẽ chi trả mọi chi phí phát sinh.

• LESU không hỗ trợ đổi màu / đổi mẫu / đổi size sau khi đã gửi hàng.

LESU không hỗ trợ ship COD cho đơn hàng áp dụng Bảng giá sỉ.

 

 

 

 

 

► SỈ CỌC

• Khách hàng tiến hành cọc trước số tiền 300.000đ cho LESU.

• Hoá đơn đầu tiên có số lượng từ 5 sản phẩm trở lên sẽ được áp dụng Bảng giá sỉ.

• Khách hàng có thể lấy ngẫu nhiên mẫu, màu, size tuỳ ý.

• Từ hoá đơn thứ 2 trở đi, khách hàng mua hàng với hoá đơn có số lượng từ 2 sản phẩm trở lên để được áp dụng Bảng giá sỉ.

 

   ‼️Quyền lợi:

LESU hỗ trợ giữ sản phẩm mà khách hàng order cho đến khi khách hàng chốt đơn hàng.

LESU cung cấp toàn bộ hình ảnh/clip không gắn logo của shop cho khách hàng.

Khách hàng sẽ nhận được toàn bộ thông tin chi tiết về sản phẩm cùng 1 thời điểm với LESU.

LESU hỗ trợ ship COD cho đơn hàng có giá trị dưới 1.000.000đ.

 

   ‼️Lưu ý:

• Khách hàng vui lòng chốt đơn hàng ít nhất 2 tuần 1 lần, và order giữ hàng ít nhất 1 tuần 1 sản phẩm.

• Trường hợp quá 2 tuần không có hoá đơn mua hàng nào, hoặc quá 1 tuần không order giữ hàng 1 sản phẩm nào, khách hàng sẽ mất toàn bộ quyền lợi của Sỉ cọc, và mất số tiền đã cọc (Không ngoại trừ bất kể lí do gì, kể cả việc chưa order giữ 1 sản phẩm nào).

• Trường hợp khách hàng muốn chấm dứt mua hàng với Bảng giá sỉ Cọc và rút cọc, tổng tất cả các hoá đơn mà khách hàng đã mua hàng phải có giá trị trên 2.000.000.

 

   ‼️Phương thức mua hàng:

 Ghé trực tiếp cửa hàng:

   • Khách hàng vui lòng không thử đồ.
   • Khách hàng vui lòng kiểm tra sản phẩm, số lượng sản phẩm, hoá đơn thanh toán. Mọi vấn đề phát sinh sau khi khách hàng đã rời khỏi cửa hàng, LESU xin phép không giải quyết.

 Đặt hàng online:

   • Khách hàng đặt order giữ hàng cho đến khi chốt đơn hàng.
   • Khi chốt đơn hàng, khách hàng thanh toán trực tuyến thông qua các kênh thanh toán của LESU. Sau khi nhận được thanh toán, LESU tiến hành xuất hoá đơn theo đơn đặt hàng đã giữ trước đó của khách hàng, và giao hàng.

 

   ◾️Lưu ý dành cho đơn hàng online:

 Nếu sản phẩm có vấn đề từ phía nhà sản xuất / sai màu / sai mẫu / sai size, LESU có trách nhiệm đổi lại sản phẩm đúng cho khách hàng. LESU sẽ chi trả mọi chi phí phát sinh.

• LESU không hỗ trợ đổi màu / đổi mẫu / đổi size sau khi đã giữ hàng.

 

 

 

 

► SỈ SỐ LƯỢNG LỚN

 

•  Đối với đơn hàng có số lượng từ 30 sản phẩm/mẫu trở lên, LESU áp dụng Bảng giá sỉ với chiết khấu tốt hơn.

• LESU hỗ trợ cung cấp toàn bộ hình ảnh/clip của sản phẩm đó cho khách hàng (không gắn logo của shop).
 

   ‼️Phương thức mua hàng:

 Ghé trực tiếp cửa hàng:

   • Khách hàng vui lòng không thử đồ.
   • Khách hàng vui lòng kiểm tra số lượng sản phẩm, hoá đơn thanh toán. Mọi vấn đề về số lượng sản phẩm phát sinh sau khi khách hàng đã rời khỏi cửa hàng, LESU xin phép không giải quyết.

   • LESU hỗ trợ đổi lại sản phẩm đúng nếu sản phẩm phát sinh lỗi từ phía nhà sản xuất.

 Đặt hàng online:

   • Khách hàng chốt đơn hàng online với nhân viên, và thanh toán trực tuyến thông qua các kênh thanh toán của LESU. Sau khi nhận được thanh toán, LESU tiến hành soạn hàng theo đơn đặt hàng của khách hàng.
   • LESU không hỗ trợ giữ hàng.

 

   ◾️Lưu ý dành cho đơn hàng online:

 Nếu sản phẩm có vấn đề từ phía nhà sản xuất / sai màu / sai mẫu / sai size, LESU có trách nhiệm đổi lại sản phẩm đúng cho khách hàng. LESU sẽ chi trả mọi chi phí phát sinh.

• LESU không hỗ trợ đổi màu / đổi mẫu / đổi size sau khi đã gửi hàng.

• LESU không hỗ trợ ship COD cho đơn hàng áp dụng Bảng giá sỉ

 

 

 

 

Liên hệ đặt hàng online tại Zalo: 0898678765 

 

 

 

 

 

 

——— LESU XIN CẢM ƠN ———

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Cart(0)